Dünyanın bazı bölgelerinde sera nasıl bulunur?

Tarladaki seranın doğru yeri, ürün verimini ve bitkinin durumunu bir bütün olarak etkileyen belirleyici faktörlerden biridir. Yazımızda bunun hakkında konuşacağız.

Bir siteyi seçmek için ana kriterler

Arazinin karakteristiği, toprak tipi, güneşte ısınma derecesi, rüzgar akışının yoğunluğu ve nemi dikkate alınarak uygun ve makul bir yer seçimi, yetiştirme sebzelerinde verimliliğin anahtarı olarak kabul edilir. Bir sera ya da sera kurmaya başlamadan önce, bu sitenin tüm özelliklerini dikkatlice incelemelisiniz. Sera yapısının yeri belirlenirken, birisinin bitkilerin büyümesini ve gelişimini etkilediği tüm faktörlerin kombinasyonu hesaba katılmalıdır, zira ihmal edilenlerden biri, önceki hesaplamaların yararsızlığına yol açabilir ve etkililiğini geçersiz kılabilir.

Seraların kardinal noktalar üzerindeki yeri önemlidir, ancak seralar inşa edilirken dikkate alınması gereken tek faktör değildir. Bu nedenle, her biri dikkatli bir incelemeye ve çalışmaya tabi tutulmalıdır.

Kabartma etkisi

 • Seranın inşası için bir alanın seçilmesindeki ilk adım, arka planın arazisinin ve peyzajının incelenmesi olmalıdır. Bir yapının yerleştirilmesi için en iyi yer, eğimli bir düzlüktir, uzun ağaçlardan ve yoğun bir taç ile çalılıklardan uzakta bulunan bir sitedir.

Orman arsadan hemen sonra başlarsa, o zaman sera çitten mümkün olduğunca uzaklaşmalıdır. Bu, yetişkin ağaçların güçlü kök sisteminin nem ve besinlerin önemli bir kısmını alacağı ve seranın içinde ek bir verimli toprak tabakası düzenlemeden, bitkilerin gelişmesi ve normal olarak meyve vermesi zor olacaktır. Buna ek olarak, belirli bir gün ışığında, uzun ağaçlar serayı gölgeleyecek ve bunun sonucunda bitkiler gerekli miktarda güneş ışığı ve ısı almayacaktır.

 • Sera yapılarının yerleşimini etkileyen ikinci önemli nokta, hem bir bütün olarak hem de yapının planlandığı özel alanın eğim açısıdır.Tüm site bir dağın üzerinde bulunuyorsa, o zaman, büyük olasılıkla, gelişimi sırasında, katmanlama teknolojisini kullanmak gerekecektir. Bu gibi durumlarda seralar için üst katmanlardan birini seçin.

Bu gereksinim, arsanın alt kısmında yer aldığında, seranın yağmur akışları için yapay bir bariyer görevi görmesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, bodrum katının alt kısmı sürekli erozyona uğrayacak ve hızlı bir şekilde kullanılamaz hale gelecektir.

Aynı zamanda, fazla su, toprağa absorbe edilmek ve yapının içindeki toprakta aşırı su basmasına neden olmak için seranın üst duvarının yakınında birikmeye başlayacaktır. Bu, bitkilerin kök sisteminin çürümesine yol açacak ve onlar ölecek. Bu gibi durumların çıkış yolu, yapay bir moloz yığınının ya da kazıkların kurulmasıdır.

 • Seranın kurulum alanını etkileyen bir diğer önemli faktör yeraltı suyu seviyesidir. Bununla birlikte, hidrolojik araştırmalar yapma yeteneğinin yokluğunda, konumlarının yakınlığı bu alanda büyüyen bitkiler tarafından kabul edilebilir. Böylece, sazların varlığı, suyun 1-1,5 metrede 3-5 metre derinlikte, solucan ağacının 3-5 metre derinliğinde ve kuyruklu ve meyankökü olduğunu ortaya koymaktadır.Akiferlerin en yakın yerinde, sahadaki çimler, daha kurak yerlerin otlarından önemli ölçüde farklı olan parlak yeşil sulu bir renk kazanır.

Sitedeki söğüt, kızılağaç, frenk üzümü ve meadowsweet yüksek doğal toprak nemini göstermektedir. Buralarda sera yoktur. Bu sayede, yeraltı sularının seviyesinde keskin bir artış ve aynı zamanda birçok bitkinin kök sistemi üzerinde olumsuz bir etki yaratarak binanın taşma riski artmaktadır. Seranın daha kuru bir alana taşınması mümkün değilse, bir drenaj sistemi inşa etmek ve etkili bir havza ağı düzenlemek gerekir.

Toprak bileşimi ve yapısı

Toprağın bileşimi ve doğurganlığı, sera için bir alan seçerken de önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, kil mevcudiyeti fidelerin büyümesini ve gelişmesini olumsuz yönde etkiler, bu nedenle, kil bölgelerine bir seranın kurulması arzu edilmez. Bu, kilin nemin toprağa emilmesine izin vermemesi ve toprağın üst katmanlarında su durgunluğuna yol açması ile açıklanır. Sonuç olarak, kökler çürümeye başlar, bu da bitkilerin ölümüne neden olur. Seraların kurulumu için en iyi seçenek, üstte verimli topraklarla doldurulmuş kumlu ve kumlu topraklardır.Bununla birlikte, kil tortuları tüm alanın içinde bulunuyorsa, kil tabakasının çıkarılması, drenajın drenaj çukurunun dibine konması ve onu kumla örtmesi tavsiye edilir. Daha sonra, verimli bir toprak tabakası yerleştirmeniz gerekir, bundan sonra seranın yapımına devam edebilirsiniz.

Doğurganlık seviyesine ve toprağın kapasitesine ek olarak, toprağın yoğunluğuna dikkat etmek gerekir. Bunun nedeni, kararsız topraklarda yüksek bir toprak hareketi olasılığı olmasıdır, bunun sonucu olarak pencere ve kapılar artık kapanmaz, çerçeve deforme olur ve kaplama malzemesi basitçe parçalara ayrılır. Bu durumun çıkış yolu, yapının çatlamasına ve bütünlüğünü ve dayanıklılığını sağlamasına izin vermeyecek olan temelin düzenlenmesidir.

güneş çarpması

Seranın güneşin yörüngesine göre en uygun yeri doğudan batıya doğru yerleştirilmesidir. Bu durumda, yapının aydınlatması en etkili olacak ve güneş ışınları gündüz saatlerinde fidelere yönlendirilecektir. Bu, yapı içinde daha düzgün bir ısı dağılımına katkıda bulunacak ve büyüme mevsimi boyunca sebze yetiştirme fırsatı verecektir.

Güneyden kuzeye doğru yönlendirilmiş seralar olduğunda, ışıklandırma son derece düzensiz olacak ve kuzey tarafına daha yakın ekilen fideler, büyüme ve gelişmede önemli ölçüde gecikmeye başlayacaktır. Bu sorunun çözümü, ek ışık kaynaklarının kurulması olabilir, ancak bu, önemli enerji tüketimine yol açacak ve sebzelerin kültivasyonunu kârsız ve pratik hale getirecektir.

Ancak, çoğu zaman yazlık kır evinin küçük alanı nedeniyle, batıdan doğuya bir sera yerleştirmek imkansızdır. Bu durumda, binanın iyi aydınlatılmış ve sabah ve akşam yemeği öncesi saatlerinde ısınması gerekir. Bu gereksinim, sabahın erken saatlerinde, sera içinde, genç bitkilerin en acil olarak sıcaklığa ihtiyaç duyduğu sıcaklıklarda gözle görülür bir azalma olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Aksi halde, fideler kötü gelişir ve gerçek ürün verimi beklenenden uzak olacaktır. Sıcaklığın neden olduğu mahsulün miktarındaki azalma, güneşe maruz kalmanın ihlaline bağlı olarak çok sayıda yumurtalığın düşmesinden kaynaklanmaktadır. Tersine, yoğun aydınlatma ve günün ikinci yarısında keskin bir ısı akışı, yaprak plakaları üzerinde gece boyunca donmuş yanıklara ve gelecekteki gelişimi üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilir.

Binalara uzaklık

Seraların aydınlatılması için bir diğer önemli şart ise, yakınlarda bulunan seraların, banyoların, çitlerin ve müştemilatların olmamasıdır. Onların yakın konumları uzun süreli gölgeleme oluşturabilir ve ultraviyole radyasyon bitkilerini yok edebilir. Seradan en yakın tesise olan uzaklık, bir yandan, sera yapısının gölgelemesi olmayacak, diğer taraftan, ek ısıtma ve aydınlatma yapmak için gerekirse uygun olmalıdır. Bu nedenle, iletişim yerlerinin yakınlığı da dikkate alınmalıdır.

Bu, özellikle bir ısıtma sistemi ile donatılmış ve uygun mühendislik ağlarına bağlı olan yıl boyunca seralarda geçerlidir. Yapımları sırasında, gelecekteki seraya göre ağaç, yatak ve çalı düzenlemesi yapmak ve boru döşemenin en kısa yolunu bulmak istenir. Sera için bir yer seçerken önemli bir kriter, kovalar ve bahçe el arabaları ile binaya engelsiz erişim olanağıdır. Çok dar koridorlar bahçe araçlarıyla serbest geçişe engel olacak ve sera bitkilerinin bakımını zorlaştıracaktır.

Negatif faktörlerin etkisini azaltmak için önlemler

İç mikro iklim ve bitkilerin genel durumu, seranın sahada ne kadar iyi kurulacağına bağlıdır. Yapının başarısız olması durumunda Çevresel faktörlerin bitkiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilecek ya da azaltabilecek birtakım önlemlerin alınması gerekmektedir.

 • Arsaların sınırlı alanı nedeniyle, bir ev ve bir banyo gibi iki bina arasında genellikle bir sera kurulmaktadır. Sonuç, bir rüzgar tünelinin etkisidir ve taslaklar iki bina arasında yürümeye başlar. Hava akışı seranın içindeki sıcaklığı önemli ölçüde değiştirebilir ve 5 dereceye kadar düşebilir. Böyle bir düşüş genç bitkiler için çok hassastır: taslakların etkisi altında, büyüme yavaşlar ve çiçeklenme ile meyve dönemleri değişir.

Sera yapısının talihsiz bir düzenlemesinin verimi etkilememesi için, bitkilerin aşırı rüzgar yükünden korunması gerekmektedir. Bunu yapmak için koruyucu bir ekran kurabilir ya da çok yüksek olmayan, ancak çit gibi işlev gören yoğun çalılar dikebilirsiniz. Ancak, ekim yaparken, seranın muhtemel gölgelenmesini unutmamalıyız, bu nedenle, en az üç metre mesafede çalılar dikmek gerekir.Koruyucu ekran, kayrak tabakalardan yapılabilir ve ayrıca sera yapısından üç metreden daha yakın bir yere monte edilmemelidir.

 • Bitkilerin büyümesini ve gelişmesini etkileyen olumsuz faktörler arasında, seranın talaşsız konumunun neden olduğu muhtemel ısı kaybı ve kurulum sırasında oluşabilecek muhtemel ısı kayıpları sayılabilir. Soğuk kitlelerin nüfuz etme riski, temelleri olmayan ve doğrudan zemine yerleştirilen seralar için de geçerlidir. Fidelerin donmasını önlemek için yatakların 50 cm yüksekliğe yükseltilmesi tavsiye edilir.

Bu, köklerin gün boyunca ısıtılmış tabakada olmasını sağlar, bu da çalıların iyiliğini olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca, kaplama malzemesinin derzlerine nem-dirençli bir dolgu macunu ile dikkatli bir şekilde muamele edilmesi, ısının korunmasına yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte, eklemlerdeki boşlukların ortadan kaldırılmasıyla, seranın havalandırması unutulmamalıdır. Delikleri ve transomların toplam yüzey alanı, toplam alanın en az% 25'i olmalıdır.

Montaj teknolojisi

Kurulum ve güvenlik kurallarına tabi, Sera inşaatını yazlık evinizde kendiniz kurabilirsiniz.

 • İnşaat alanı seçildikten sonra, hazırlanmasına başlamak gerekir.Bunu yapmak için, seranın uzunluğu ve genişliğinin 70-100 cm uzağındaki alanın temizlenmesi gerekir, eğer yüzey nispeten düz ise, o zaman temeli oluşturmaya başlayabilirsiniz.
 • Genel olarak, vakfın mevcudiyeti seraların ve seraların inşası için bir ön şart değildir, ancak kararsız toprakların yanı sıra yoğun ve sık yağış koşullarında bir temel inşa etmek gerekir. Aksi halde, zamanın olmaması, seranın genel bütünlüğünü ihlal eden çerçevenin deformasyonuna yol açacaktır.
 • Seralar ve seralar için temelin beton harcı, ahşap kirişler, tuğlalar veya doğal taş kullanılarak düzenlenmesi için. Kereste, ahşabın çürümesini önleyen ve onu parazitlerden koruyan özel bir çözüm ile tedavi edilmelidir. Serada ısıtma veya damlama sulama organizasyonu planlanırsa, vakfın düzenlenmesi aşamasında iletişimin bağlanması ve bağlantısının sağlanması gerekir.
 • Vakıf hazır olduktan ve gelecekteki yapı için gerekli mühendislik ağları oluşturulduktan sonra, seranın tüm unsurlarını ve detaylarını zemin üzerinde genişletmek gerekir. Bu durumda, dizinin gözlemlenmesi ve elemanların kurulumun gerçekleştirileceği dizide düzenlenmesi istenir.
 • Son parçaların ve destek arklarının montajı ile montajın yapılması önerilir. Aynı zamanda, inşaat seviyesini kullanarak yerlerinin dikeyliğini periyodik olarak kontrol etmek gerekir. Ardından, asılı kapıları ve transomları imal ettikten sonra enine elemanları takın. Bir temel oluşturma ihtiyacının yokluğunda, çerçevenin tabanı en az 80 cm'lik bir derinliğe aşılanır.
 • Montajın son aşaması, ya H-şekilli bir profil kıvrımının yardımıyla ya da üst üste binme ile gerçekleştirilebilen polikarbonat levhaların serilmesi olacaktır. İlk durumda, seranın görünümü çok daha nemli ve daha estetik olacaktır. Bununla birlikte, bu yöntem ek maliyetler gerektiren ek bağlantı elemanlarının satın alınmasını gerektirir. Ek olarak, oluklarda polikarbonatın döşenmesi sırasında, tabakaların ucunun alkol ile muamele edilmesi ve olukların kendilerinin de silikon gres ile kaplanması tavsiye edilir.

Bu önlemler, seranın sızmasını önlemek ve taslakların ortaya çıkmasını önlemek için gereklidir. Döşeme malzemesinin üst üste binmesi estetik açıdan hoş görünmez, ancak eklemlerin sıkılığını arttırmak için ek önlemler almanıza gerek kalmaz.

Montaj teknolojisine uyum ve montaj sırasının yürütülmesi, bir düzineden fazla yıl sürecek güvenilir ve dayanıklı bir sera inşa etmenizi sağlayacaktır.

Yararlı ipuçları

Site tanımlandıktan ve sera tasarımının kurulmasından sonra işlemine devam edebilirsiniz. Ancak, zengin bir hasat elde etmek ve ömrünü uzatmak için, Deneyimli bahçıvanların bazı tavsiyelerini dikkate almak gerekir.

 • Bir sera inşa ederken, çatı eğim açısı 25 dereceye karşılık gelmelidir. Bu tasarım daha homojen bir ısınmaya katkıda bulunur ve rüzgâr rüzgârlarının en verimli olduğu düşünülür.
 • İletişimin özetlenmesi olasılığı varsa, serada damla sulama sistemi düzenlemek daha iyidir. Bu, toprağı eşit bir şekilde nemlendirmeye ve ağır sulama kutularını taşıma ihtiyacını ortadan kaldıracak ve hortumları çekecektir.
 • Seranın yeri için en iyi seçenek, bir konut binasının çatısına yerleştirmektir. Bu, tesislere maksimum miktarda güneş enerjisi sağlayacak, bu da sahada yer tasarrufu sağlayacak ve mal sahiplerinin yokluğunda ürünü tarladan koruyacaktır.Bu konumun ana gereksinimleri yapının küçük bir ağırlığı, bağlantı elemanları güvenilirliği, iletişim ve su yalıtım çatı katlarının organizasyonunu özetleme olasılığı vardır.
 • Seraları birkaç yıldır kullanırken, toprak doğal verimliliğini kaybetmeye başlar. Sonuç olarak, verim azalır ve meyve kalitesi bozulur. Bunun olmasını önlemek için yeşil gübrenin sonbaharın sonlarında veya ilkbaharın başlarında ekilmesi gerekir ve toprağa düzenli olarak mineral gübreler ve organik gübreler eklenmelidir.

Böylece, bitkilere bakım kolaylığı, yapının hizmet ömrü ve zengin bir hasat elde etme olasılığı, sitedeki seranın konumuna bağlıdır.

Seraların arazi arazilerinde nasıl konumlandırılacağı hakkında bilgi için aşağıdaki videoya bakınız.

Yorumlar
 Yorum yazarı

Mutfak

Giyinme odası

Oturma odası